طی حکمی از سوی رئیس جهاددانشگاهی گیلان؛
سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی گیلان منصوب شد
30 آبان 94

گیل نگاه: طی حکمی از سوی مهندس جمشید رسایی، رئیس جهاددانشگاهی استان گیلان، «آریامن قویدل» به عنوان سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد استان گیلان منصوب شد. طی حکمی از سوی مهندس جمشید رسایی، رئیس جهاددانشگاهی استان گیلان،«آریامن قویدل» به عنوان سرپرست ...

رئیس جهاددانشگاهی گیلان در اختتامیه مناظرات دانشجویی :
باید به نسل جوان گفت وگو کردن، انتقادپذیر بودن و تحمل نظر دیگران را یاد دهیم
2 آبان 97

گیل نگاه: رئیس جهاددانشگاهی گیلان، یکی از مهمترین دستاوردهای کرسی های آزاداندیشی را از بین بردن تحجر علمی دانست و گفت: دانشجویان باید روحیه پرسشگری از اساتید را داشته باشند و کلاس های درس از مرحله جزوه و گفت به مرحله گفت ...