دفاع غرویان از یادداشت پرحاشیه زیباکلام
حاشیه های ایرانیزه کردن عاشورا،اربعین و پیاده روی تا کربلا
14 آذر 94

گیل نگاه: صادق زیباکلام چند روز قبل طی یادداشتی در روزنامه قانون، هشدار داد که نباید موضوع عاشورا و اربعین را ایرانیزه کنیم؛ چراکه ممکن است موجب برداشت های نژادپرستانه و همچنین به حاشیه راندن جایگاه حج در بین شیعیان ...

گیل نگاه: چهارمین روز ثبت نام داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری ساعت ۸ صبح روز جمعه آغاز شد. این در حالی است که تا پایان زمان ثبت نام روز سوم 638 نفر اعلام داوطلبی کرده بودند.

ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست ...

گیل نگاه:  یک استاد حوزه علمیه قم درخصوص حفظ وحدت و انسجام در شرایط کنونی کشور گفت: متاسفانه سیاست زدگی، هوای نفس و رقابت های نادرست بین گروه های مختلف باعث شده که ما فقط دم از وحدت بزنیم، اما ...

گیل نگاه: محسن غرویان با بیان اینکه پیامد کلی گویی و اظهارات محافظه کارانه این است که مردم مأیوس تر می شوند افزود: در این صورت حتماً یاس و ناامیدی موجود در جامعه بیشتر شده و به تبع آن اعتماد ...