گیل نگاه:یافته های جدید نشان می دهد خواب بیش از ۹ ساعت و نشستن های طولانی مدت در طول روز، به همراه داشتن یک سبک زندگی فاقد تحرک و ناسالم، منجر به مرگ زودهنگام می شود. محققان دانشگاه سیدنی استرالیا در ...

گیل نگاه:معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بیان کرد: ۴۲ درصد از مرگ های زودرس در کشورمان مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر رضا ملک زاده عنوان کرد: پیشگیری از ...