نقدی بر عملکرد برخی رسانه ها در ماجرای فرهود گودرزی:
رسانه هایی که علیه امنیت کشور رکاب زدند
13 اردیبهشت 94

اختصاصی گیل نگاه: بلافاصله بعد از سخنان جنجالی فرهود گودرزی، دوچرخه سوار جهانگرد 50 ساله گیلانی در یک شبکه ماهواره ای متعلق به سلطنت طلبان در بروکسل بلژیک، بسیاری از سایت های خبری گیلان به این موضوع پرداختند. در اصل ...