گفت‌وگو با مدیرمسئول شرق:
روزنامه ها چاره ای جز تعطیلی در نوروز ندارند
16 اسفند 94

گیل نگاه: تعطیلی مطبوعات در ایام نوروز را بی شک باید یک نقیصه بزرگ برای اهالی رسانه دانست؛ چرا که تعطیلات ۱۳ روزه ایام نوروز و همراهی روزنامه ها با این تعطیلات همواره این سوال را در ذهن ایجاد می ...