گفت‌و‌گوی گیل نگاه با دکتر بهرام امیراحمدیان:
تقویت قدرت منطقه ای از راه دیپلماسی نوروز
8 فروردین 95

گیل نگاه/ گروه بین الملل: عید نوروز همواره به عنوان میراث مشترک معنوی میان کشورهای حوزه فرهنگی ایرانی شناخته می شد و همین استمرار و استقبال باعث شد در سال 1388 یونسکو آن را به عنوان میراث معنوی به ثبت ...