گیل نگاه: دارو به قیمت 819 هزار تومان برای بیمار دارنده "بیمه عمومی سلامت" زیر 1000 تومان تمام شد. بیمه سلامت یک طرح عمومی اجراشده در دولت حسن روحانی بود که بعد از معضلات 8 ساله ای که مردم ایران  در دولت محمود احمدی نژاد در بخش بهداشت و درمان متحمل شدند اجرا شد. خدمات بیمه سلامت یا همان بیمه ایرانیان همان تعهدات بیمه خدمات درمانی و یا تامین اجتماعی را داشته و تفاوت تعهدی ندارند. هزینه آن برای کسانی که تاکنون تحت هیچ گونه بیمه درمانی نبوده اند رایگان بوده و برای سایر افراد هزینه بسیار پایینی در حدود سالیانه 80 هزار تومان دارد. بر همین اساس بسیاری از خدمات بیمارستانی و کلینیک های دولتی برای مراجعه کنندگان با رقم های بسیار پایین انجام می شود.  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code