گیل نگاه/گروه سیاسی: محمدعلی برنو عکاس رسمی رئیس جمهور در صفحه اینستاگرام خود روایتی متفاوت از صحنه اعتراض کارگران داغدار معدن یورت در حضور رئیس جمهور را به اشتراک گذاشته است. عکاس رشتی رئیس جمهور نوشته است: «حضور دکتر روحانی در میان کارگران داغدیده معدن یورت، علیرغم همه جوسازی های رسانه ای یکی از ناب ترین دیدار های ایشان بود... کارگرانی که بدون هیچ لکنتی از درد و رنج بحقشان گفتند و رییس جمهوری که بدون توجه به حاشیه ها، به حرفهای آنها گوش داد. حضور یافتن در میان کسانی که عزیزشان را از دست داده اند صبوری و شجاعت می خواهد... عده ای که در اوج ناراحتی ولی بدون کوچکترین بی احترامی با رییس جمهور درد دل کردند، آن دسته از کارگرانی را که با تی شرت و شلوار جین مقابل خودرو رییس جمهور شعار می دادند و فحاشی می کردند نمی شناختند... شاید این همان اشتغال زایی باشد که دوستان از آن دم میزنند! چهار سال همراهی با رییس جمهور روزهای تلخ و شیرین بسیاری را برایم رقم زده است؛ اما اتفاق ویژه ای که در معدن یورت رخ داد، سبب شد تا با همه وجود به تمام این ۴ سال افتخار کنم...»

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code