گیل نگاهمعاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش گفت: مخالفت خود را با برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در پایان پایه ششم دوره ابتدایی به شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کرده ایم تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. به گزارش ایرنا، رضوان حکیم زاده روز شنبه با بیان اینکه معتقد به غنی سازی محیط یادگیری دانش آموزان به جای جداسازی آنها هستیم، درباره چالش های تنوع و تقسیم بندی مدارس اظهارکرد: درباره سطح مختلف هوشی دانش آموزان تقسیم بندی وجود دارد و به لحاظ علمی اینکه دانش آموزان سطح هوشی متفاوتی دارند صحیح است اما اینکه آیا باید دانش آموزان با سطح هوشی مختلف را جداسازی کرد؟ باید به صورت جدی و علمی بررسی های لازم صورت گیرد. وی افزود: آیا اینکه باید به افراد متفاوت با بهره هوشی مختلف، آموزش های جداگانه در مکان های متفاوت بدهیم صحیح است یا اینکه باید متناسب با استعداد افراد آموزش هایی به آنها ارائه شود؟ نیز از دیگر موارد مطرح در این موضوع است. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش نسبت به تقسیم بندی دانش آموزان به تیزهوش، عادی و استثنائی، گفت: باید نگرش ها را تغییر داد و منتظر نباشیم که ابتدا بسترهای لازم برای یک هدف فراهم شود و سپس به سمت آن رفت. باید پذیرفت که جداسازی دانش آموزان روش مناسبی برای آموزش نیست؛ البته اینکه دانش آموزان چند معلولیتی با نیازهای ویژه در مدارس استثنائی تحصیل کنند مخالفتی وجود ندارد و منطق علمی پشت آن است، اما سایر دانش آموزان با نیازهای ویژه چون نابینا، ناشنوا، کم بینا و کم شنوا و دانش آموزان دارای معلولیت جسمی باید در کنار دانش آموزان در مدارس عادی تحصیل کنند. حکیم زاده درباره آسیب های جداسازی تیزهوشان بیان کرد: اولین آسیب به خود این دانش آموزان وارد می شود. آنها برچسب می خورند و در مدارس خاص ایزوله می شوند. دو حالت در اینجا وجود دارد یا برخی از آنها تیزهوش واقعی نیستند و تنها دانش آموزان سخت کوشند که پدر و مادر ناچار می شوند برای آنها معلم خصوصی بگیرند تا بتوانند از پس دروس خود بر بیایند یا دانش آموز تیزهوش واقعی هستند که آنها هم وقتی در محیط قرار می گیرند آسیب هایی را متحمل می شوند و علت این است که شرایط زندگی عادی را در کنار مردم تجربه نمی کنند. معاون آموزش ابتدایی وزیرآموزش و پرورش ادامه داد: از سوی دیگر این دانش آموزان را که تیزهوش واقعی هستند غربال می کنیم اما متاسفانه اینها کشور را ترک می کنند و اینجاست که می توان به عمق واقعه پی برد. وی نسبت به برگزاری و یا اصلاح آزمون تیزهوشان گفت: معتقد به غنی سازی محیط واقعی به جای جداسازی هستم اما اگر بخواهیم یک عده حداقلی را جدا کنیم این پرسش به وجود می آید که چرا باید از پایه هفتم این عمل انجام شود؟ و سوال دیگر اینکه چرا باید دو نوبت آزمون در انتهای پایه ششم و انتهای پایه نهم انجام شود؟. حکیم زاده ادامه داد: در شش سال اول دوره ابتدایی دانش آموزان تحت ارزشیابی توصیفی قرار دارند و تست زدن یاد نمی گیرند و عموما به موسسات خاص می روند. چه اصراری وجود دارد که این آزمون در انتهای پایه ششم انجام شود؟ باید این انتخاب در انتهای متوسطه اول صورت پذیرد. ضمن آنکه مخالفت خود را برای برگزاری آزمون در پایه هفتم اعلام و آن را در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح کردیم تا مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، وی گفت: کار سخت تر را که تلفیق دانش آموزان با نیازهای ویژه با دانش آموزان عادی بوده انجام دادیم. این کار از عدم جداسازی دانش آموزان تیزهوشان سخت تر است. بنابراین می توان این هدف را هم دنبال و مدارس تیزهوشان را حذف کرد. در آن زمان متوجه می شویم که چقدر فرصت های خوب وجود دارد تا همه دانش آموزان در کنار هم مهارت های زندگی و با هم زیستن را بیاموزند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code