گیل نگاه:نماینده مردم تهران در مجلس که پیش از این در توئیتر خود دو گزینه اصلی شهرداری را در نزدیک به یک ماه پیش محمود حجتی و محسن هاشمی معرفی کرده بود. این بار خبر از گزینه های تازه داد. الیاس حضرتی در توئیتر خود نوشت: مهندس افشانی استاندار فارس، محسن مهر علیزاده، حسین مرعشی، محمود حجتی و رضا اردکانیان، گزینه های شهرداری تهران هستند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code