گیل نگاهفرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: آگاهی اعضای شوراهای اسلامی به دانش روز در کنار بهره مندی از تجربه گذشتگان در مدیریت شهری و روستایی یک ضرورت برای پیشبرد اهداف توسعه است. یونس رنجکش در جلسه توجیهی آموزشی منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای آستارا، رضوانشهر، ماسال، پره سر، شاندرمن ولوندویل افزود: مردم با اعتماد به شخصیت فردی و برنامه های ارائه شده از سوی کاندیداها در انتخابات به آنان رای دادند و منتخبین شوراهای اسلامی شهر و روستا باید بتوانند پاسخگوی مطالبات مردم با اجرای برنامه ها باشند. وی اضافه کرد: یکی از الزامات اجرای برنامه های ارائه شده برخورداری اعضای شوراها از دانش روز و آشنایی با قوانین و مقررات حوزه کار شورا است که باید با فراگیری آموزش های لازم اجرایی شود. به گفته رنجکش، دولت تدبیر وامید اعتقاد راسخ به کارکرد های شورا دارد اما مصمم است تا شوراها توانمند تر وارد میدان مدیریت شوند و بر این اساس برگزاری کارگاه های آموزشی در اولویت برنامه ریزی ها برای اعضای شوراهای اسلامی شهر وروستا دارد. وی اظهار داشت: ظرفیت های بالقوه بسیاری در شورا ها وجود دارد و هر میزان شوراهای ما توانمند تر باشند به همان اندازه می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد. فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا همچنین به موقعیت خاص این شهرستان اشاره کرد و افزود: امیدوارم فرصتی که در اختیار منتخبین شوراهای اسلامی این شهرستان قرار گرفته است بتوانیم در مسیر توسعه این شهرستان به نحو شایسته ای استفاده کنیم. وی شوراهای اسلامی کارآمد و توانمند را یک فرصت برای توسعه دانست و خواستار تعامل بیشتر اعضای شوراهای اسلامی با مجموعه دستگاه های حاکمیتی در این شهرستان در رفع مشکلات مردم و فراهم سازی بسترهای رشد و بالندگی آستارا شد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code