در جلسه کارگروه ترافیک شهری رشت بررسی شد:
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۴:۲۲ چاپ
گیل نگاه:جلسه کارگروه ترافیک با حضور سرهنگ محمدی رئیس پلیس راهور استان گیلان و سرهنگ رمضانی رئیس پلیس راهور شهرستان رشت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری رشت،  در این جلسه که با حضور سرهنگ محمدی رئیس پلیس راهورگیلان و سرهنگ رمضانی رئیس پلیس راهور رشت برگزار شد،  در ابتدا مطالعات ترافیکی ورودی شهر (چهار راه کانال ، میدان گیل) مطرح شد و برای آن سرعت طراحی ۸۰ و سرعت مجاز ۷۰ کیلومتر بر ساعت در مطالعات در نظر گرفته شد. همچنین بازدید میدانی پلیس راهور جهت تکمیل تابلوها و سرعت گاه ها و… از جمله موارد دیگری بود که به آن اشاره شد. شایان ذکر است در صورت بریدگی همراه با انباره ۳.۶۵ متری بایستی میانه وسط ۶ متر باشد و بریدگی با باز شدگی ۶۰ متری جهت گردش دو کامیون نوع دو بصورت همزمان برای آن در نظر گرفته شده است. بریدگی ها به صورت استاندارد برای این طرح اختصاص داده شده و امکان طراحی j ترن برای آن وجود نداشته است. در ادامه این جلسه، مشکل کمبود پارکینگ از جمله مسائل مهمی بود که مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی املاک لیست شد و پارامتر های آن بررسی و امتیاز بندی شد. شکل هندسی زمین ها ،کاربری های تولید کننده تقاضای پارک و قیمت تملک از جمله مواردی بود که برای احداث پارکینگ مورد بررسی قرار گرفت و با نظر کارشناسان حرفه ای در خصوص این موضوع در نهایت با استفاده از اولویت ای اچ پی زمین های مورد نظر انتخاب شدند. خیابان گلسار روبروی اداره پست، خیابان تختی کوچه قربانزاده ، خط ماشین (کارگر) و میدان صیقلان ابتدای خیابان احسانبخش ۴ مکانی بود که با مطالعات فراوان برای احداث پارکینگ انتخاب شدند و خط ماشین کارگر و خیابان تختی کوچه قربانزاده از جمله مواردی بود که با نظر اکثریت قرار بر بررسی کامل تری شد. مطالعات امکان سنجی دو رینگ هسته مرکزی حاجی آباد ، بخشی از خیابان امام خمینی و بلوار مطهری از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و سناریوهای پیشنهادی آن ذکر شد. به گفته حاضرین جلسه بخشی از این طرح توسط طرح جامع بررسی شد و بخش دیگر ادامه این مسیر به خیابان حافظ به شکل رینگی در نظر گرفته شده که در مجموع، نتایج این دو رینگ با کاهش بار ترافیک همراه خواهد بود ، در این جلسه مطرح شد . سه پارکینگ در این محدوده وجود دارد که متاسفانه این پارکینگ ها به صورت مشترک در یک سطح دسترسی قرار نمی گیرند که با احداث رینگ مورد نظر این مشکل برطرف خواهد شد همچنین کمیته فنی برای بازدید میدانی برای این طرح در نظر گرفته شد. اصلاح هندسی پیشنهادی، سامان دهی خط ویژه حمل و نقل همگانی و محدودیت ممنوعیت پارک حاشیه ای از جمله مطالعات ترافیکی در این زمینه بود که مورد بررسی قرار گرفت.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code