مشترکین می توانند از زمان احتمالی مدیریت اضطراری بار (قطع برق با برنامه ) محل کسب یا سکونت خود آگاه شوند. قطع برق با برنامه با خاموشی های ناشی از نقص فنی شبکه ها و تاسیسات توزیع برق متفاوت است و مشترکین می توانند جهت اطلاع رسانی مشکلات برق با شماره ۱۲۱ یا شماره واحد اتفاقات امور توزیع برق محل کسب و سکونت خود تماس حاصل فرمایند. دانلود برنامه قطع برق گیلان جمعه ۲۹ تیر