گیل نگاه: رئیس دفتر رئیس جمهور اصلاح طلبانی را که خواستار استعفای روحانی شده بودند، انسان های گمنام توصیف کرد.
به گزارش تسنیم، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره پیشنهاد برخی چهره های اصلاح طلب برای استعفای رئیس جمهور به دلیل وضعیت اقتصادی کشور گفت: به نظرم رسانه ها نباید این گونه افراد را بزرگ و رسانه ای کنند.
وی افزود: بزرگترین سمت آنها در کشور عنوان “فعال سیاسی” است؛ لذا نظرات شخصی خود را به جامعه سرایت ندهند. این افراد اگر این نظرات را در گروه های سیاسی خود مطرح کنند، هم طیفی های آنها خواهند گفت که اینها نظرات شخصی است و آن را قبول ندارند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: این کشور انسا ن های بزرگی دارد، اینها گمنام و فراموش شده اند و با مطرح کردن این گونه مسائل می خواهند بر سر زبان ها بیفتند.
اخیراً دو تن از چهره های اصلاح طلب از جمله سیدحسین موسویان و عبدالعلی زاده خواستار استعفای رئیس جمهور و برگزاری زودهنگام انتخابات شده بودند، بر همین اساس عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات طی روزهای گذشته با بیان اینکه حسن روحانی اصلاح طلب نیست اما اصلاح طلبان از دولت او حمایت کردند، گفته بود “بهتر است دولت روحانی استعفا دهد”.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code