غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با «اعتمادآنلاین» گفت: طرح حضور اقلیت ها در شوراها با اکثریت بیش از دو سوم آرا به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جزییات جلسه امروز مجمع تشخیص توضیح داد: در این جلسه قانون سال 1375 شوراها مورد تاکید مجدد قرار گرفت که آن قانون با توجه به تبصره ای که داشت شامل حال اقلیت ها دینی هم می شد. مصباحی مقئم با اشاره به وضعیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد بیان کرد: در تبصره 1 ماده 26  قانون انتخابات شوراها آمده بود که اقلیت های دینی باید به اصول و مبانی خود پایبند باشند. او همچنین با اشاره به طرح مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت اقلیت ها در شوراهای شهر عنوان کرد: علاوه بر این ماده 4 که مجلس در طرح خود آورده بود هم در اینجا مورد تصویب و تایید مجمع تشخصیص مصلحت قرار گرفت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این ماده حکایت از آن داشت که این مصوبه از انتخابات دوره پنجم شوراها به بعد قابلیت اعمال دارد. مصباحی مقدم در ادامه تاکید کرد که بر همین اساس مصوبه امروز مجمع  به این معنا  است که آقای سپنتا نیکنام به شورا باز می گردد.