گیل نگاه: حمیدرضا صدر این روز ها در آمریکا به سر می برد. او احتمالا مدتی در آمریکا می ماند و این بی ارتباط به تکمیل دوره درمانی همسرش نیست. در این عکس، صدر در کتابخانه دانشگاه هاروارد دیده می شود. 01086968

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code