گیل نگاه/گروه اجتماعی: تماس و تصاویر ارسالی یکی از شهروندان فومنی با تحریریه گیل نگاه، حکایت از آن دارد که چراغ های برق سراسر خیابان شهید مطهری (سیاه چاه) شهر فومن به مدت یک هفته و به صورت 24 ساعت روشن بوده است. بنا بر اظهارات این شهروند فومنی تماس های مکرر و چندباره مردم با اداره برق شهرستان فومن نیز بی فایده بوده و تا لحظه انتشار این خبر هیچ مأموری حتی جهت بازدید از وضعیت اعزام نشده است. انتظار می رود مسوولین اداره برق فومن با پیگیری و رفع سریع مشکل مانع از ضایع شدن انرژی و تحمیل هزینه های بی مورد به سیستم توزیع برق کشور و مردم شهرستان شوند.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code