گیل نگاه: نحوه و میزان رد صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس موجب اعتراض هایی به عملکرد شورای نگهبان شده است و در حالی که موافقان این عملکرد می گویند انتخابات، رقابتی است و برای هر کرسی مجلس بطور متوسط ۱۶ نفر رقابت می کنند، در مقابل، برخی معتقدند که افراد تأیید صلاحیت شده، اغلب از یک طیف هستند. کیوان وارثی با اشاره به همین دو دیدگاه، طرح زیر را در روزنامه قانون کشیده است.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code