گیل نگاه/پویا بازارگرد: هشتمین کاروان خبری کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر گیلان، روز گذشته از سازمان کشتیرانی دریای خزر و واحدهای صنعتی «سرزمین شاد» و «شرکت خزر تولید» بازدید کرد. 10 کاروان خبری فجر گیلان (1) 9 8 7 6 کاروان خبری فجر گیلان (2) کارخانه هپی لند (13) کارخانه هپی لند (5) کارخانه هپی لند (6) کارخانه هپی لند (4) کارخانه هپی لند (11) کارخانه هپی لند (3) کارخانه هپی لند (1) کارخانه هپی لند (2) کارخانه هپی لند (9) کارخانه هپی لند (12)   شرکت تن ماهی شیدان (1) شرکت تن ماهی شیدان (3) شرکت تن ماهی شیدان (2) شرکت تن ماهی شیدان (6) شرکت تن ماهی شیدان (4) شرکت تن ماهی شیدان (7) شرکت تن ماهی شیدان (5) شرکت تن ماهی شیدان (8) شرکت تن ماهی شیدان (9) شرکت تن ماهی شیدان (10) شرکت تن ماهی شیدان (11) شرکت تن ماهی شیدان (12)

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code