گیل نگاه:یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه فردوسی به دلیل اختلاف با یکی از دانشجویان خود ۳ ترم به دانشجوی خود نمره حدود ۳ داده و مانع از فارغ التحصیلی وی شد. خبرگزاری صداوسیما با این مقدمه نوشت دانشجوی مظلوم و شهرستانی بار آخر بنا به اعتراض به اتاق استاد رفته و بعد از اینکه باز هم استاد تقاضای دانشجوی مبنی بر رویت برگه امتحانی را رد می کند در اتاق وی و در جلوی دیدگان استاد اقدام به زدن رگ خود می کند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code