گیل نگاه: وقتی یک نفر گوشی را توی جیبش می گذارد، بخشی از بدن او می شود، درست همان اتفاقی که برای عینک می افتد، و آدم به سادگی یادش می رود که گوشی آنجا است. تقریباً ۹۰ درصد آدم ها به سندروم ویبره خیالی مبتلا هستند. به گزارش ایندپندنت، از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر وقتی تلفن همراه را توی جیبشان دارند، به اشتباه خیال می کنند زنگ خورده و روی ویبره رفته است. وقتی یک نفر گوشی را توی جیبش می گذارد، بخشی از بدن او می شود، درست همان اتفاقی که برای عینک می افتد، و آدم به سادگی یادش می رود که گوشی آنجا است. دکتر رابرت رازنبرگ، فیلسوف و استادیار انستیتو تکنولوژی جورجیا می گوید: «آدم ها بعد، حرکت عضلات را به جای ویبره گوشیشان می گیرند، اما این فقط توهم است. یک تحقیق جدید که بین دانشجوهای کار شناسی انجام شده، نشان می دهد ۹۰ درصد از آن ها این ویبره خیالی را تجربه کرده اند.» او می گوید، مردم این روز ها به خاطر استفاده از تکنولوژی های مختلف، بسیار مضطرب شده اند.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code