گیل نگاه/ رسام ریاضی: محمد علیزاده خواننده پاپ ایران در میان استقبال دوستدارانش در رشت دو شب و در سه سانس به روی سن رفت. این سومین حضور محمد علیزاده در گیلان و دومین کنسرتش در سالن گلستان بود . کنسرت محمد علیزاده در رشت (1) کنسرت محمد علیزاده در رشت (2) کنسرت محمد علیزاده در رشت (4) کنسرت محمد علیزاده در رشت (5) کنسرت محمد علیزاده در رشت (6) کنسرت محمد علیزاده در رشت (7) کنسرت محمد علیزاده در رشت (8) کنسرت محمد علیزاده در رشت (9) کنسرت محمد علیزاده در رشت (10) کنسرت محمد علیزاده در رشت (11) کنسرت محمد علیزاده در رشت (12) کنسرت محمد علیزاده در رشت (13) کنسرت محمد علیزاده در رشت (14) کنسرت محمد علیزاده در رشت (15) کنسرت محمد علیزاده در رشت (16) کنسرت محمد علیزاده در رشت (17) کنسرت محمد علیزاده در رشت (19)  کنسرت محمد علیزاده در رشت (21) کنسرت محمد علیزاده در رشت (22) کنسرت محمد علیزاده در رشت (23) کنسرت محمد علیزاده در رشت (24) کنسرت محمد علیزاده در رشت (25) کنسرت محمد علیزاده در رشت (26) کنسرت محمد علیزاده در رشت (27)  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code