رئیس امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد:
چاپ
گیل نگاه: رئیس امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تدوین سندبرنامه ریزی استان ها خبر داد و گفت: تا طراحی قابل قبول، علمی و منطقی در حوزه مفاهیم توسعه و برنامه ریزی وجود نداشته باشد نمی توان به توسعه اقتدار و سازمان رسید. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت برنامه ریزی گیلان، محمد اسماعیل حسینی فشمی افزود: برای ما افتخاری است که وارد استانی شدیم که زادگاه چهره های ماندگار، صالح و فرهیخته ای همچون آیت الله بهجت فومنی، میرزا کوچک خان، پرفسور سمیعی و دکتر نوبخت است. وی تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در مدت فعالیت خود تلاش و همت شبانه روزی، نوآوری، ابتکار، خلاقیت و آینده نگری خوبی داشته است. وی هدف از این سفر ها را ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها عنوان و تصریح کرد: حسب دستور، سفرهای استانی به منظور ارائه گزارش عملکرد سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها در دستورکار قرار گرفت. حسینی فشمی اضافه کرد: تاکنون ۲۰ مورد سفر استانی انجام گرفته است که ببینیم آیا پیش بینی های صورت گرفته برای استان های عملیاتی شده است؟ افرادی که انتخاب شده اند افراد کارآمدی هستند؟ آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی از حالت سنتی به حالت مدرن و پیشرو در حال حرکت است؟ رئیس امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: علاوه بر شتاب بخشی توسعه، نظارت قوی و جامع یکی از رسالت های این سازمان است. حسینی فشمی به وظایف اصلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از احیا اشاره کرد و افزود: استقرار و اعلام موجودیت سازمان، تثبیت و تحکیم پایه های آن و توسعه و اقتدار سازمان از وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها درکشور است. وی با بیان اینکه همه استان ها از مرحله اول که مرحله استقرار و اعلام موجودیت سازمان بود عبور کردند، اظهار داشت: اکنون در مرحله دوم یعنی ثبیت و تحکیم پایه های سازمان هستیم که در این مرحله باید دو کار انجام شود. رئیس امور مجلس و استان های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام کار لجستیک در مرکز و تحکیم مدبرانه به دور از چالش ها در استان ها را کار اول در این مرحله عنوان و تصریح کرد: بازبینی و ایده پردازی جهت تحرک اقتصادی استان کار دوم در مرحله تثبیت است. وی همچنین از تفکیک معاونت برنامه از بودجه و ارتقای مدیریت نظام فنی اجرایی به معاونت در چارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استان ها خبر داد. حسینی فشمی با بیان اینکه یاور اصلی استانداران در بحث توسعه و برنامه ریزی، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها هستند، گفت: هرچه یک استاندار سازمان مدیریت را تقویت کند خودش تقویت می شود و بالعکس، تا توسعه در آن استان عملیاتی شود
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code