گیل نگاه: تصویر ، گواهی فوت همایون بهزادی را نشان می دهد؛ فوتبالیست پیشکسوتی که بامداد جمعه به دیار باقی شتافت.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code