محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:
چاپ
گیل نگاه: افزایش حقوق کارکنان دولت 12درصد تعیین شده اما برای بازنشستگان این افزایش حقوق تا 20 درصد خواهد بود یعنی از 750 تا 5. 1 میلیون تومان متغیر است. محمد کردبچه مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعلام این مطلب در خصوص افزایش میزان حقوق کارمندان در سال 95 اظهار داشت: بر اساس قانون افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم محاسبه می شود و با توجه به نرخ تورم 11.3 درصدی که برای سال آینده پیش بینی شده است میزان دستمزد ها نیز رشد خواهد داشت. وی تصریح کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت 12درصد تعیین شده اما برای بازنشستگان این افزایش حقوق تا 20 درصد خواهد بود یعنی از 750 تا 1.5 میلیون تومان متغیر است. این اقتصاددان ارشد پیش بینی کرد: با کاهش نرخ تورم و رشد 12 درصدی دستمزد ها قدرت خرید مردم نیز افزایش خواهد یافت. کرد بچه ادامه داد: تنها راهکاری که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم بار تورمی را از بین می برد و درآمدی پایدار برای مردم ایجاد خواهد کرد ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. در غیر این صورت ارایه یارانه و پول نقد و دادن کارت اعتباری راه به جایی نخواهد برد. وی افزود: زمانی که تولید افزایش یابد رقابت در بازار بوجود می آید و پولی که بابت حقوق و دستمزد از سوی کارفرمایان به کارگران داده می شود قدرت خرید را افزایش خواهد داد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code