گیل نگاه:بر اساس آمار منتشر شده از سوی سامانه برخط گمرک جمهوری اسلامی ایران در روز گذشته، بیش از چهار میلیون دلار سیگار به کشور وارد شده است و این کالا به صدر لیست کالاهای عمده وارداتی به کشور پیوسته است. در روز شنبه ۲۸ فروردین ماه نزدیک به چهار میلیون و ۸۴۵ دلار سیگار حاوی توتون وارد کشور شده است و این محصول در جایگاه دوم لیست کالاهای عمده وارداتی به کشور قرار گرفته است. همچنین در این روز کالای «روغن پالم درظروف ۲۰۰لیتری وبیشتر»، نیز به ارزش ۱۱ میلیون و ۸۹۸ هزار دلار به کشور وارد شده و این کالا در روز شنبه در جایگاه اول لیست کالاهای عمده وارداتی به ایران قرار گرفته است. در این روز کالای «فولاد ممزوج» نیز به ارزش سه میلیون و ۴۴۳ هزار دلار به کشورر وارد شده و این کالا در جایگاه سوم لیست کالاهای عمده وارداتی به ایران قرار گرفته است. همچنین در روز شنبه ۲۸ فروردین سه کشور چین، ترکیه و مالزی در صدر لیست کشورهای طرف معامله واردات ایران قرار داشته و به ترتیب از کشور چین معادل ۲۹ میلیون و ۱۹۸ هزار دلار، از کشور ترکیه معادل ۱۲ میلیون و ۸۱۵ هزار دلار و از کشور مالزی معادل ۱۲ میلیون و ۴۳۰ هزار دلار کالا به ایران وارد شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران در حالی در روز گذشته بیش از چهار میلیون دلار سیگار به کشور وارد شده و این کالا را در صدر لیست کالاهای وارداتی به کشور قرار داده است که بنا بر برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود که واردات سیگار به کشور را تا پایان سال ۱۳۹۴، به صفر برساند، البته با توجه به تمدید برنامه پنجم توسعه دولت برای توقف واردات سیگار به کشور تا پایان اجرای برنامه توسعه پنجم فرصت دارد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code