گیل نگاه/پویا درگاهی: هشتادوپنجمین جلسه کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت با حضور پرتعداد مدیران شهری روز پرازدحامی را گذراند. (گزارش مشروح این جلسه بزودی منتشر می شود) دستور اول نشست صبح امروز آیین نامه برون سپاری خدمات شهری شهرداری رشت به دفا تر خصوصی، کارگزاری و پیشخوان دولت و دستور دوم بررسی وضعیت تالاب عینک بود. فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون، محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، عباس صابر، فرانک پیشگر، رضا رسولی، محمدعلی رفیعی نوده و محمودباقری از اعضای شورای شهر، مونا ابروفراخ معاون فرماندار رشت، مرتضی عاطفی مدیر عامل سازمان پسماندهای رشت، افشین پورعلی مدعامل سازمان پسماند استانداری، اصغر خودکار رئیس اداره محیط زیست شهرستان رشت، علی بهارمست معاون خدمات شهری شهرداری، مقصودی شهردار منطقه چهار، بابک رمضانی مدیرعامل آتش نشانی و نمایندگانی از دستگاههای اجرایی آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب، منابع طبیعی در نشست امروز حضور داشتند. جلسه کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا کمیسیون بهداشت شورا فاطمه شیرزاد (1) علی بهارمست محمد علی ثابت قدم (2) مرتضی عاطفی نیکو منش مظفر اسماعیل حاجی پور مونا ابرو فراخ (3) محمد علی ثابت قدم (1) مقصودی شهردار منطقه 4 فرانک پیشگر (1) رفیعی رسولی رضا رسولی (2) رضا موسوی روزان پیمان بازدیدی باقری موسوی باقرزاده بازدیدی افشین پورعلی پویا شهشانی رمضانی قربانی جهاد کشاورزی شیرازی مشاور برون سپاری کمیسیون بهداشت شورا (1) کمیسیون بهداشت شورا (3) کمیسیون بهداشت شورا (4) کمیسیون بهداشت شورا (5) کمیسیون بهداشت شورا (6) کمیسیون بهداشت شورا (7) محمود باقری نجف زاده مشاور کمیسیون بهداشت نسیم طواف زاده یعقوبی موسسه تحقیقات برنج حسینی خودکار اصغر رییس اداره محیط طیست رشت سترگی مشاور کمیسیون

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code