گیل نگاه:ترانه علیدوستی با انتشار متنی از اصغر فرهادی و مانی حقیقی تشکر کرد. ترانه علیدوستی با انتشار عکسی از اصغر فرهادی و مانی حقیقی نوشت: از شبی که برادرم از این دنیا رفت، تا روزی که دخترم به این دنیا آمد کنارم بوده اید. تا عمر دارم شما خانواده ی من، و عزیز منید. در فراز، و در فرود. پس ”بگذار آفتاب نیز برنیاید به خاطر فردایِ ما اگر، بر ماش منتی ست.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code