گیل نگاه/ عباس عاشوری: نمایشگاه عکس موبایلی با عنوان «چشم پنهان» عصر روز جمعه با حضور عکاسان و علاقمندان در گالری خانه فرهنگ آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 33 قطعه عکس در اندازه 35 در 35 سانتیمتر به صورت سیاه سفید و رنگی از 11 تن از عکاسان به نمایش در آمده است. در قاب نخست نمایشگاه عکس « چشم پنهان » آمده است: این روزها همه قصه گوی زندگی خود شده ایم؛ با دوربین های نه چندان حرفه ای که جزییات را نه آنطور که ما میخواهیم، بلکه آنطور که تعریف شده اند به نمایش میگذراند در چنین دنیایی با چنین امکانات و محدودیت هایی، آدمهایی هم پیدا میشوند که قصه گوی زندگی دیگران هستند، این آدمها، این روایتگران بی نام و نشان هر روز از کنار ما به سادگی رد میشوند، گاها با ما برخورد پیدا میکنند و شاید حتی گاهی لبخندی هم نثارشان کرده باشیم، این آدمها قصه دیگران را نه آنطور که دلشان بخواهد، بلکه همانطور که هست، ساده و بی تکلف نشانمان میدهند. این ناظران خاموش، این چشم های نه چندان پنهان میدانند قصه زندگی آدمها همانگونه که هست، بی هیچ کم و کاستی زیباست.این روایتگران تصویر، بی ادعا معتقدند همانقدر که قصه زندگی یه انسان معروف زیباست، زندگی روزانه یک نجار هم میتواند جذاب باشد، یا مادری که هر روز یک مسیر واحد را طی میکند تا نان برای صبحانه بچه هایش تهیه کند همانقدر قهرمان است که یک سرباز... مجموعه پیش رو با تمرکز بر روی ژانر عکاسی مستند خیابانی و با تکیه بر ابزاری با عنوان تلفن همراه خود سعی دارد تا به زبانی ساده به ما بگوید که روزمرگی و اتفاقات ساده هم میتوانند برای خود قصه ای باشن، اگر از نگاهی دقیق تر و شاید زیبایی شناسانه تر و با دیدی بازتر به آن بنگریم. به گزارش گیل نگاه؛ محمد میبدی، پیمان حمیدی پور، الناز قندفروش، زینب آهنگر، علی فتحی، مهران مافی بردبار، نگار تکبیری، فرناز دمنابی، سمیرا سیاهی، علیرضا صفایی و محمدنظری عکاسان شرکت کننده در این نمایشگاه هستند. علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان 8 مهر ماه از ساعت 9 تا 12 و 16 تا 19 از این نمایشگاه واقع در گالری خانه فرهنگ گیلان در شهر رشت، انتهای خیابان ساغریسازان، روبروی کوچه بلورچیان، بن بست سمیعی بازدید کنند. %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-2 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-3 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-4 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-5 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-6 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-7 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-8 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-9 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-10 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-11 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-12 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-13 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-14 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-15 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-16 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-17 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-18 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-19 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-20 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-21 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-22 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-23 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-24 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%da%86%d8%b4%d9%85-%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%86-25  

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code