گیل نگاه:مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت : بهداشت، ایمنی و سلامتی رسالت بالایی دارد و جهت تحقق این امر باید همه باهم دست در دست هم داده تا محیطی مناسب برای کار و فعالیت انسان ها فراهم کنیم . به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، اولین دوره آموزشی در زمینه HSEE  تحت عنوان الزامات ایمنی و بهداشت در تصفیه خانه های فاضلاب، با حضور کارکنان بهره بردار تصفیه خانه ها ، ناظرین ، مدیران و مسئولین شهرک ها و نواحی صنعتی در شرکت شهرک های صنعتی گیلان برگزار شد . رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان بیان داشت : ازآنجاکه تعهد و تخصص دو بال اصلی اجرای ایمنی، بهداشت ، محیط زیست و انرژی هستند باید قبل از هر اقدام بسترهای لازم فراهم و فرهنگ سازی در این خصوص اجرا شود که برگزاری دوره های آموزشی بهترین روش در این خصوص است . لاهوتی اشکوری ضمن اشاره به اهمیت موضوع HSEE گفت :کار و فعالیتی که انسان جهت تامین زندگی خود انجام می دهد  نباید طوری باشد که به خود انسان و محیطی که در آن زندگی می کند صدمه وارد کرده و باعث رنج و ناراحتی خانواده و آیندگان شود در این صورت این فعالیت ، سودی برای جامعه نداشته و ارزش چندانی ندارد. وی افزود :این بحث به لحاظ انسانی در خصوص بهداشت ، ایمنی و سلامتی رسالت بالایی دارد و جهت تحقق این امر باید همه باهم دست در دست هم داده و با همکاری واحدهای تولیدی و ارگان های مرتبط محیطی مناسب برای کار و فعالیت انسان ها فراهم کنیم . مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان تصریح کرد: برای اجرای بحث HSEE برنامه هایی را تدوین کرده ایم و متناسب با حوزه کاری خود برنامه های کاربردی و عملیاتی را با در نظر گرفتن اولویت های اساسی در حوزه انسانی و محیط زیست جمع بندی کرده و به صورت عملیاتی در دستور کار قرار داده ایم . وی در ادامه افزود : این دوره آموزشی دومین دوره ای است که در خصوص HSEE در شرکت شهرک های صنعتی گیلان برگزار می شود ، اولین دوره مربوط به تشریح برنامه های جامع مدیریت ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی و دومین دوره در خصوص استقرار برنامه جامع مدیریت HSEE است . طهمورث لاهوتی اشکوری در خصوص هدف از برگزاری این دوره آموزشی بیان داشت : در راستای استقرار برنامه مدیریت ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ، انرژی و با توجه به سیاست گذاری، نیازسنجی و اولویت بندی نیازهای آموزشی حوزه مذکور ، اولین دوره آموزشی در زمینه الزامات ایمنی و بهداشتی در تصفیه خانه های فاضلاب با حضور مسئولین مربوطه برگزار شد .

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code