گیل نگاه:  اتفاقی که روز گذشته و هنگام حضور ریاست جمهوری در مراسم ١٦ آذر دانشگاه تهران رخ داد از چند جهت آموزنده است. اگر هیچ دلیلی برای استحکام نسبی مواضع دولت در برابر منتقدانش ارایه نکنیم و فقط به همین یک مورد بپردازیم، می توانیم نتیجه بگیریم که دولت قادر به دفاع منطقی و محکم از اقدامات خود به ویژه در مهم ترین موضوع یعنی برجام است و این مخالفان هستند که قادر به دفاع از مواضع خود نیستند. به طور کلی کسی که می تواند از مواضع و عملکرد خود دفاع کند، هیچگاه از آزادی بیان منتقدان حتی اگر همراه با پرخاش و تندی باشد، اکراه ندارد و مانع آزادی بیان آنها نمی شود. حتی برعکس است و این افراد از اظهارنظر مخالفان و منتقدان خود استقبال می کنند، زیرا با بیان مواضع منتقدان و مخالفان است که می توان به آنها پاسخ داد و سیاست های خود را بهتر تشریح کرد؛ اتفاقی که در جلسه دیروز در دانشگاه تهران رخ داد. یک مجموعه ای از دانشجویان اصولگرا تحت عناوین گوناگونی هرچه خواستند به رییس جمهوری گفتند و نه تهدید شدند و نه احضار به کمیته انضباطی؛ و به راحتی سخنان تندشان که فراتر از یک نقد عادی و محترمانه بود و بیشتر به خطابه ای احساسی، تنه می زد شنیده و پاسخ داده شد. خوب است که این دانشجویان محترم قدری به خود آیند و درخواست کنند تا سایر مقامات نیز چنین جلسه ای را با دانشجویان داشته باشند. یقین داریم که دانشجویان دیگر خیلی مودبانه و با احترام و بدون پرخاش سوال کنند. این تفاوت میان رییس دولت و دیگران محصول چیست؟ محصول اعتماد به نفس داشتن در پاسخ به پرسش هاست. محصول اعتقاد به اینکه حقیقت را نمی توان با جلوگیری از انتشار نظرات دیگران لاپوشانی کرد. محصول این عقیده که اگر دانشجو یا مردم عادی سخن و نظر خود را نگویند، سرنوشت بدتری از آنچه احتمالش را می دهیم نصیب جامعه خواهد شد. در میان اظهارنظرات مخالفان یک نکته برجسته تر بود؛ نکته ای که از سوی مخالفان تندروی دولت کماکان طرح می شود و آن نقد کلیت برجام است. نقد برجام از دو منظر قابل انجام است. یک بار کلیات برجام و فارغ از هرگونه جزییات آن نقد می شود و یک بار در جزییات و موارد تاکتیکی نقد صورت می گیرد. یکی از این دانشجویان در مقام پرسش از رییس جمهور اعلام کرد که: «توافق حاصل شد! در داخل قلب راکتور سیمان ریختید، چرخ سانتریفیوژها را متوقف کردید و منتظر ماندید تا بیگانگان چرخ زندگی مردم ایران را بچرخانند! چرا؟ چون «باید» توافق حاصل می شد؛ چون شما تمام حیثیت دولت تان را در قمار برجام نهاده بودید. دستاوردهای نداشته برجام را به رخ مردم کشاندید. «برجام» شد حکایت پادشاه عریانی که کسی جرات بیان واقعیت هایش را نداشت!» وقتی که کسانی درخواست صداقت از رییس جمهور یا هر کس دیگری می کنند، حداقل باید خودشان صداقت را رعایت کنند. در دوره پیش که اصولگرایان افراطی مصدر امور دولت بودند، هیچ کس جرات نداشت مذاکرات آنان را با ١+٥ با کوچک ترین نقدی مواجه کند. بنابر این مصداق پادشاه عریان رفتار آن زمان بود، نه امروز که دانشجویش روبه روی رییس جمهور می ایستد و هرچه می خواهد می گوید. اگر رسانه های اصولگرا را از صداوسیما گرفته تا سایت ها و مطبوعات آنان را که ٩٩ درصد رسانه های کشور هستند تحلیل محتوا کنید، روزی نیست که علیه برجام انواع و اقسام تیترها و مطالب و یادداشت را ننویسند. اگر برجام مصداق پادشاه عریان بود تاکنون عریانی آن هزار بار بر همه آشکار می شد، ولی کیست که نداند عریان نشان دادن متقلبانه با بیان واقعیت خیلی فرق دارد. جالب اینکه نقد مخالفان علیه جزییات برجام نیست، بلکه کلیات آن را نشانه رفته اند. حال ببینیم رییس جمهور چه پاسخی به این ادعای منتقدان داد: «ما هیچ قدمی در مساله برجام برنداشتیم مگر آنکه با مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه گذاشتیم، ایشان نامه های مکتوب دارند به من خطاب کرده و دستوری که من روی نامه های ایشان دادم. هیچ نامه ای نبوده که ایشان بنویسد و من دستور قاطع ندهم. در مقام عمل جایی کم و کسر آوردیم اما مبنا بر این بوده که دستورات ایشان عملی شود.» نقد کلی و کلان برجام فقط از کسانی ساخته است که ساختار تصمیم گیری در ایران را قبول ندارند. حتی اگر ریاست جمهوری هم به این اخذ اجازه و مکاتبات اشاره نمی کردند، باز هم هر عقل سلیمی که با مسائل ایران آشنا هست می دانست که برجام جز با اجازه رهبری در کلیات و حتی بسیاری از جزییات آن نه تنها به نتیجه نمی رسید، بلکه آغاز هم نمی شد. نقد و رد کلی برجام حق هر ایرانی است، ولی مشروط بر اینکه ساختار کلی تصمیم گیری کشور را هم رد کند. منتقدان و مخالفان بهتر از هر کس می دانند که به دلیل ضعف و ناتوانی دولتِ مطلوب آنان، اجازه دخالت در این مورد از آنان سلب شد و در چند سال پایان آن دولت از مذاکرات ١+٥ کنار گذاشته شده بودند. مشکل فهم مخالفان این است که نمی دانند یا می دانند و نمی خواهند اذعان کنند که برجام یک تصمیم راهبردی و شاید فراراهبردی! بود و چنین تصمیمی نه در سطح وزیر خارجه و رییس جمهور که در سطح کلان مدیریت کشور است. بنابراین نقد و رد برجام به منزله نقد و رد این راهبرد کلان است. نمی توان خود را در درون ساختار سیاسی و متعهد به آن تعریف کرد و همزمان به نقد کلان و رادیکال برجام پرداخت. این تعارض دیر یا زود عوارض خود را نزد نیروهای مخالف دولت نشان خواهد داد.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code